Skip to content Skip to footer

HTML– HTML ( Hyper Text Markup Language)
To podstawowy hi pert tekstowy język znaczników, który jest wykorzystywany do tworzenia stron internetowych.
Dzięki HTML przeglądarki internetowe wiedzą w jaki sposób wyświetlić zawartość plików, który jest atrakcyjny dla użytkownika.
Najnowszą wersją HTML to HTML5, która jest wymagana przez wyszukiwarkę google.